Home

Leo van den Hoek & Partners bv is een bureau voor advies en interim management. Wij zijn vooral werkzaam in maatschappelijke sectoren als de zorg en het onderwijs. Daar waar professionele dienstverlenende organisaties in een maatschappelijke context actief zijn ondersteunen wij op een resultaatgerichte wijze deze organisaties bij hun strategische vraagstukken.

Onze klanten zijn bestuurders en (top)managers die werk maken van publiek ondernemen. Onze activiteiten hebben altijd een strategische component en zijn gericht op het effectief maken en houden van maatschappelijke ondernemingen. Wij helpen onze klanten op professionele wijze inhoud te geven aan het publiek ondernemen.

Wij voeren onze werkzaamheden uit met ervaren adviseurs en interim managers, die aantoonbare kennis en ervaring hebben in de sector waarin ze werkzaam zijn. Wij maken onderdeel uit van een netwerk van zelfstandig opererende adviseurs en managers. Waar zinvol werken wij tevens samen met andere bureaus, die op hetzelfde hoogwaardige niveau van dienstverlening actief zijn.