Q-Associates

Leo van den Hoek & Partners bv is een van de oprichters van de Coöperatie Q-Associates U.A. In deze coöperatie werken zelfstandige adviseurs samen die allen actief zijn voor bestuurders en (top)managers van bedrijven en instellingen die opereren in een maatschappelijke context en waar de dienstverlening wordt geleverd door (hoogwaardige) professionals.

Door samen te werken kunnen zij zorgdragen voor een optimale dienstverlening aan hun klanten. Expertises zijn in deze coöperatie samengevoegd zodat complexe vraagstukken integraal kunnen worden opgelost. Alle leden van de coöperatie hebben als adviseur hun sporen verdiend en hebben gezamenlijk tientallen jaren ervaring in het helpen en ondersteunen van klanten bij het realiseren van hun doelstellingen en bij het oplossen van complexe vraagstukken van verbetering van het functioneren en van het implementeren van veranderingen van cultuur en werkwijze.

De leden van de coöperatie werken zelfstandig maar door hun samenwerking kunnen zij hun expertise bundelen en zorgdragen voor een uitstekende bediening van hun klanten. Die samenwerking is van nature krachtig omdat zij elkaar vaak al tientallen jaren kennen en een historie van samenwerking hebben. Het opereren als een team gericht op het daadwerkelijk ondersteunen van klanten zit hen in het bloed. Daarbij hebben zij een uitgewogen gevoel om bestuurlijk te opereren en zijn zij in grote mate maatschappelijk betrokken.