Activiteiten

Leo van den Hoek & Partners bv is actief op het snijvlak van strategie, management, bedrijfsvoering en implementatie. Het gaat hierbij om vraagstukken als:

  1. Het functioneren van Directies, Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht;
  2. Fusie en samenwerking;
  3. Structuur- en besturingsvraagstukken;
  4. Strategieontwikkeling en -implementatie;
  5. Verbetering van de bedrijfsvoering;
  6. Effectiever maken van organisaties, financieel, kwalitatief en maatschappelijk;
  7. Het realiseren van programma’s en projecten;
  8. Coaching en begeleiding.

Daarbij is het een keuze om deze thema’s vanuit een adviesrol in te vullen of vanuit de rol van tijdelijk management.