Bureauvisie

Leo van den Hoek & Partners bv heeft een bureauvisie waarbij er gewerkt wordt vanuit de volgende uitgangspunten:

1 Bedrijven en instellingen, die werken in een maatschappelijke context, zijn complexe organisaties. Simpele oplossingen werken dan niet. Van bestuurders en managers wordt verwacht, dat zij leiding geven aan hun organisatie, waarbij zij het bereiken van zakelijke resultaten moeten combineren met het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. Dat vraagt specifieke vaardigheden, het omgaan met verschillende stakeholders met (soms) tegengestelde belangen en een grondhouding van transparant handelen. Dat vraagt publiek ondernemen. Om effectief toegevoegde waarde aan deze organisaties te kunnen leveren, handelen wij vanuit dezelfde context. Ook van ons mag meer worden verwacht dan simpele oplossingen.

2 Onze klanten zijn vaak dienstverlenende bedrijven en instellingen, waar (hoogwaardige) professionals de kern vormen. Het zijn deze professionals, die uiteindelijk bepalend zijn voor de zakelijke en maatschappelijke resultaten. Ook dit vraagt van bestuurders en managers specifieke vaardigheden. Als publieke ondernemer leiding geven aan professionals is een kunde maar ook een kunst. Ook van ons als professionals mogen deze kunde en kunst verwacht worden.

3 Onze klanten worden in toenemende mate afgerekend op de outcome en/of output, die zij als organisatie realiseren. Zij opereren in een omgeving, die steeds meer marktgerichtheid vraagt. Louter denken vanuit de beschikbare middelen past daar niet bij. Het gaat wel om een marktgerichtheid in een context waarbij politiek en maatschappij grenzen stellen en specifieke verwachtingen hebben inzake de wijze waarop deze outcome en/of output wordt gerealiseerd. Ook dit vraagt van bestuurders en managers specifieke vaardigheden. Van ons mag worden verwacht dat wij daar niet alleen oog voor hebben maar ook zelf naar handelen. Dat betekent gerichtheid op resultaat en zowel aandacht besteden aan het ‘wat’ als aan het ‘hoe’.